Tréninkové jednotky PODZIM 2017 :

Úterky srpen : 17.30-19.00 hod. (od ½ září : 17.00-18.30 hod.)
Pátky srpen : 17.30-19.00 hod. (od ½ září  : 17.00-18.30 hod.)